My Gospel Chops

Информация за групата Gospel Chops и барабаните.

Gospel Chops

Барабанът е вид музикален инструмент. Той е перкусионен тип от групата на мембранофонни инструменти. Слави се с репутация на най-емблематичен ударен инструмент. По света е познат навред и в различни националности бива използван за различни музики. На континента Африка, барабаните, освен като музикален инструмент, били употребявани и като начин за предаване на информация. Дори в началото ан XX в, за да бъде известена смъртта на кралица Виктория, преди телеграмата, това станало, чрез барабани. Звукът, който създава барабана е плод от удар по мембрана с дървени палки или ръка. За да бъде създаден характерният звук, корпусът на барабана е направен от дърво или метал. Историята на барабаните започва още в далечните години на 6000 години пр.н.е. в Месопотамия. Тамошни находки открили далеч по-различни от познатите ни днес музикални инструменти, барабани. В Моравия, Южна Америка, също около тези години били открити находки на барабани изрисувани по скали на пещери. Ролята на познатите…
Идеята на сайта е да публикува информация за Gospel Chops и барабаните. Разберете повече за тях в следващите статии.